Vele tienduizenden huizen met een gaslek

Vele tienduizenden huizen met een gaslekDoordat momenteel op talrijke plaatsen de gasmeters worden vervangen (de zogenaamde ‘slimme meters worden geïnstalleerd) komen er onverwachte, maar zeer gevaarlijke mankementen aan gasleidingen aan het licht. Veel gasleidingen in woningen blijken lekken te vertonen.

Hogere druk leidt tot gevaarlijke ontdekking

Op het moment dat de nieuwe ‘slimme meter’ wordt geplaatst wordt er ter controle een hogere druk op de leidingen gezet zodat kan worden nagegaan of alles goed dicht is. Bij deze controle blijkt echter vaak dat er allerlei veiligheidsrisico’s spelen. Vaak zijn koppelingen lek of zijn de slangen van de leiding poreus en dus gevaarlijk. Hoewel in de meeste gevallen de geconstateerde lekken minimaal zijn komt het soms voor dat de gasleiding moet worden afgesloten. Expert bepleit maatregelen >Hoewel de gevolgen over het algemeen meevallen kunnen gaslekken in woningen zeer gevaarlijk zijn. Jaarlijks vallen er twee dodelijke slachtoffers door gaslekkages. Volgens Ben Ale, (emeritus) hoogleraar Veiligheid & Rampenbestrijding aan de TU Delft zou de beste manier om ondeugdelijke gasleidingen op te sporen het instellen van een algemene periodieke keuring zijn. Een dergelijke keuring is bij auto’s al verplicht. Ook branchevereniging voor installateurs wil apk Het invoeren van een apk voor gasleidingen is een maatregel waarvan de brancheorganisatie van installateurs (Uneto-VNI) ook een groot voorstander is. Tot de jaren ’90 werden gasleidingen periodiek gekeurd maar sinds de privatisering van de energiemarkt is dat niet langer het geval. Uneto-VNI heeft echter een apk ontwikkeld die in principe direct gebruikt zou kunnen worden. Kans op koolmonoxidevergiftiging is een nog groter probleem< Het probleem van lekkende gasleidingen is ook bekend bij netbeheerder Enexis. VolgensEnexis vraagt de situatie aandacht, maar zijn de gevonden lekkages meestal klein van aard en relatief ongevaarlijk. Ook Netbeheer Nederland (brancheorganisatie van elektriciteit- en gasbedrijven) onderschrijft dit.

Volgens Netbeheer is koolmonoxidevergiftiging een urgenter en gevaarlijker probleem dan lekkende gasleidingen. Het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt of gewond raakt door een koolstofmonoxidevergiftiging ligt hoger dan de twee slachtoffers per jaar die door gaslekkages te betreuren zijn.

Volgens Netbeheer Nederland gaat het bij gaslekken vaak om leidingen in verouderde woningen terwijl koolstofmonoxide vrijkomt in slecht onderhouden gastoestellen die ook voorkomen in modernere woningen. Netbeheer Nederland staat op zich positief tegenover het invoeren van een apk-keuringvoor gasleidingen. Wel moet er volgens de branchevereniging nog goed moeten worden gekeken naar de vorm van deze keuring. In elk geval zou het probleem van de koolmonoxidevergiftigingen hierbij moeten worden meegenomen. Of de apk een verplichtend karakter moet krijgen en of deze apk jaarlijks moet worden uitgevoerd is nog niet duidelijk.   ?

5.0
02