The Green Deal

The Green DealDuurzame energie wordt steeds meer een ‘hot item’. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en lokale overheden doen steeds meer moeite om ‘groene’ alternatieven te ontwikkelen. In veel gevallen ben je er met een boel inzet of een goed plan echter nog niet. Initiatiefnemers merken dat er vaak een aantal hobbels op het pad naar duurzame alternatieven liggen. Dit kan te maken hebben met bestaande wet- en regelgeving, of de financiering van een project.

De Rijksoverheid helpt duurzame initiatieven te ontplooien

De Nederlandse overheid zet zich in toenemende mate in voor het ‘vergroenen’ van de maatschappij. Om de initiatieven van bedrijven en organisaties te ondersteunen is daarom de
zogenaamde Green Deal opgericht. Dit is een hulpprogramma waarmee duurzame initiatieven kunnen worden geholpen en gerealiseerd.

Wat houdt een Green Deal in?

Vaak is het financieren van een groen initiatief een lastige zaak. De overheid verplicht zich door de Green Deals om bedrijven en organisaties te helpen om de financiering van een project rond te krijgen. Dit gebeurt onder meer door de mogelijkheid te bieden om de kosten van Research en Development af te kunnen trekken van de belasting. Ook is er een speciaal fonds, het Innovatiefonds MKB+, opgericht waarmee innovatieve projecten kunnen worden gefinancierd. De overheid bemiddeld daarnaast tussen verschillende organisaties die samen willen gaan werken op het gebied van de ‘Green Deal’. Hierdoor komen bedrijven met dezelfde belangen nader tot elkaar.

Green Deal in het buitenland

Nederlanders drijven graag handel in het buitenland. Dat geldt voor ondernemers met groene initiatieven net zo goed als voor ondernemers met traditionele producten. Om buitenlandse markten te openen voor ondernemers met een innovatief idee worden er zogenaamde ‘groene handelsmissies’ georganiseerd. Tijdens deze missies gaat een groep ondernemers op pad om contacten te leggen met mogelijke handelspartners (dit is een handelsreis). In sommige gevallen wordt de missie begeleid door een minister, staatssecretaris of een topambtenaar. In dat geval wordt er gesproken van een economische missie.