Stadsverwarming is de nieuwste rage

Stadsverwarming is de nieuwste rageEen nieuwe trend op het gebied van energievoorziening is het gebruik van stadswarmte, ook wel stadsverwarming genoemd. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van restwarmte van elektriciteitscentrales of de warmte die vrijkomt in fabrieken waar afval wordt verbrand. Deze warmte wordt via een netwerk van goed geïsoleerde leidingen getransporteerd en gedistribueerd richting wijken die zijn aangesloten op het warmtenet.

Waarom gemeenten en andere overheden investeren in warmtenetten

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden wijken aangesloten op een warmtenet. Gemeenten, provincies en het Rijk investeren veel geld in deze nieuwe manier van energiedistributie. De reden dat ze dit doen heeft vooral te maken met de mate van milieuvriendelijkheid van het warmtenet. De CO2-uitstoot ten opzichte van die van reguliere HR-ketels wordt met het warmtenet met circa 50 tot 70 procent teruggedrongen. Dit komt volgens NUON, één van de energiemaatschappijen die betrokken is bij de ontwikkeling van het warmtenet, per huis neer op een besparing die overeenkomt met de energie van 55 zonnepanelen of het rijden van 10.000 kilometer in een personenauto.

Op steeds meer plekken wordt gebruik gemaakt van stadswarmte

Om aan de afspraken te kunnen voldoen die met onder andere de Europese Unie zijn gemaakt over het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt er op steeds meer plaatsen in Nederland begonnen met de aanleg van een warmtenet. Plaatsen waar op dit moment al (gedeeltelijk) gebruik wordt gemaakt van een warmtenet zijn onder anderen Amsterdam, Arnhem, Leiden en Rotterdam. In Nijmegen wordt op dit moment gewerkt aan de realisatie van een warmtenet dat vanaf 2015 zo’n 14.000 in de wijken Waalsprong en Waalfront van warmte moet voorzien. Hiermee wordt in Nederland een trend gevolgd die in Oost-Europa en Scandinavië al langer is ingezet.

Ben je als huurder verplicht om deel te nemen aan een warmtenet?

Een steeds groter aantal wijken wordt voor wat verwarming betreft bediend door een warmtenet. Voor de meeste bewoners van de (huur)huizen is dit geen enkel probleem, en ze maken dus gebruik van warmte via het aangelegde warmtenet. Toch komt het voor dat mensen om de één of andere reden geen gebruik willen maken van het warmtenet. Tot nog niet zo heel lang gelden kon je op dat moment als consument hoog of laag springen, als jouw huurwoning was aangesloten op het warmtenet kon je hier niet onderuit. Een uitspraak van de Rechtbank Overijssel te Enschede maakte hier in augustus 2013 een belangrijke kanttekening bij. Voortaan moet een verplichte aansluiting op het warmtenet expliciet in de huurovereenkomst worden opgenomen.