Provincie Friesland lijkt te gaan investeren in windenergie

Provincie Friesland lijkt te gaan investeren in windenergieWie aan Friesland denkt, denkt als snel aan de Friese meren met daarop zeilboten die door een strak windje worden voortgedreven. Het is daarom ook niet zo gek dat de provincie Friesland stevig in gaat zetten op het opwekken van windenergie, hoewel, helemaal uit eigen vrije wil gebeurt dit ook niet, want het Ministerie van Economische Zaken is provincies op dit gebied behoorlijk aan het pushen.

De Gedeputeerde Staten van Friesland komen met een voorstel

Het dagelijks bestuur van de provincie Friesland, de Friese Gedeputeerde Staten, is nu met een voorstel gekomen om aan de eisen van het Rijk te kunnen voldoen. Die eisen zijn dat er in 2020 530,5 Megawatt windenergie moet worden opgewekt in de provincie. Om dit te realiseren zijn er een aantal locaties aangewezen waar windparken moeten worden gebouwd. Het meest in het oog springende voorstel is de bouw van een groot windpark in het IJsselmeer, 6 kilometer uit de Friese kust. In totaal moet dit windmolenpark 350 Megawatt windenergie gaan leveren.

Kleinere windparken

Het windmolenpark in het IJsselmeer is veruit het grootste park, maar zeker niet het enige. Zo wordt het bestaande windmolenpark op de kop van de Afsluitdijk in de nieuwe plannen flink vergroot: de totale hoeveelheid windenergie die op deze locatie moet worden opgewekt is 36 Megawatt. Door bestaande windmolens in Friesland te verbeteren moet er op deze manier nog eens 160 Megawatt worden opgewekt. De Noordoostpolder doet ook een flinke duit in het zakje, 18 Megawatt windenergie moet hier worden opgewekt. Omdat er nog geen definitieve beslissing is genomen zijn er in de buurt van Heerenveen twee reservelocaties aangewezen.

Provinciale Staten nemen de definitieve beslissing

Hoewel de voorstellen voor de windmolenparken afkomstig zijn van de Gedeputeerde Staten is er een ander orgaan dat de definitieve beslissing moet nemen: de Provinciale Staten. Hierin hebben volksvertegenwoordigers zitting die door de burgers van de provincie zijn gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Het aantal leden dat in Friesland zitting heeft in de Provinciale Staten is 43. Zoals nu gepland is wordt het voorstel van de Gedeputeerde Staten op 17 december 2014 voorgelegd aan de Provinciale Staten die er vervolgens over zullen gaan stemmen, dit is overigens niets te vroeg om dat de deadline die minister Kamp van Economische Zaken aan de provincies heeft gesteld op 1 januari 2015 afloopt. Voorafgaand aan de stemming zijn er nog een aantal hoorzittingen waarbij Friese burgers en belangengroepen de mogelijkheid hebben om in te spreken.