Nog niet genoeg gebruik van zonne-energie in Nederland?

Nog niet genoeg gebruik van zonne-energie in Nederland?Op steeds meer daken verschijnen zonnepanelen waardoor deze vorm van energieopwekking mogelijk wordt. Maar is het al voldoende? Daarover verschillen de meningen. Al jarenlang woedt er een politieke discussie over de manier waarop Nederland “schone energie” moet opwekken. Volgens een aantal partijen in de Tweede Kamer wordt er nog steeds niet genoeg gebruik gemaakt van zonne- water- en windenergie, andere fracties betogen juist dat er al meer dan genoeg gedaan wordt met betrekking tot het opwekken van energie uit bronnen die een alternatief vormen voor fossiele brandstoffen. Wat de uitkomst uiteindelijk ook is, de voorstanders van groene energie kregen begin september een behoorlijk steuntje in de rug.

Specialist van TNO pleit voor meer zonne-energie

Dat wind- en zonne-energie een hot item vormen blijkt wel uit de afspraken die Nederland binnen de Europese Unie heeft gemaakt. In die afspraken is vastgelegd dat de Europese landen een bepaald percentage schone energie moeten opwekken. Karel Spee, werkzaam bij TNO en een kenner op het gebied van zonne-energie, wijst erop dat Nederland achter begint te lopen in vergelijking met andere landen in Europa. Volgens Spee haalt Duitsland op dit moment al vijftien procent van zijn energieverbruik uit wind en zon, Nederland haalt een percentage van circa vijf procent. Volgens Spee moet daar iets aan gebeuren en kan dit ook.

De zonnepanelen van de toekomst

De mogelijkheden die Spee ziet liggen op het gebied van wat we voor het gemak maar even de “zonnepanelen 2.0” zullen noemen. Dat zijn zonnecellen die geïntegreerd kunnen worden in verschillende zaken zoals bijvoorbeeld dakpannen. Op dit moment is deze techniek nog vrij duur, maar in de toekomst zou het één van de grote nadelen van de huidige zonnepanelen op daken kunnen voorkomen: veel mensen kiezen momenteel nog niet voor zonnepanelen omdat het er gewoon niet zo mooi uitziet en daardoor het uiterlijk van je woning verpest. Vervoersmiddelen op zonne-energie Dat de toepasbaarheid van zonnecellen wel degelijk in de lift zit kunnen we inmiddels gewoon om ons heen al merken. Steeds meer busjes, auto’s en vrachtwagens zijn op de één of andere manier al uitgerust met zonnecellen. De techniek om deze vorm van aandrijving echt rendabel te maken heeft alleen nog wel wat tijd nodig. Voertuigen die op dit moment zijn uitgerust met zonnecellen kunnen hier nog niet volledig op functioneren en dat betekent dus dat ze, in elk geval voor een gedeelte, nog steeds afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen als benzine of diesel.