Gelderse burgers hebben plannen voor windmolenparken

Gelderse burgers hebben plannen voor windmolenparkenOok de provincie Gelderland ontkomt niet aan de eisen van minister Kamp van Economische Zaken om duurzame energie op te wekken. Voor Gelderland betekent dit dat er in 2015 230,5 Megawatt op deze manier moet worden opgewekt. Het leek erop dat de provincie goed op weg was totdat Rijkswaterstaat besloot om een windmolenpark in de uiterwaarden van de Nederrijn te verbieden. Vervolgens zijn er een aantal plannen ontwikkeld door Gelderse burgers die wel een idee bleken te hebben waar een windmolenpark in Gelderland het beste geplaatst kunnen worden.

Windmolenpark in uiterwaarden bedreigt de veiligheid

Het leek zo’n goed idee, een windmolenpark in de uiterwaarden van de Nederrijn, de gemeente Wageningen was hier al sinds 1997 mee bezig. Toch kan door deze plannen nu definitief een streep: Rijkswaterstaat is van mening dat de bouw van een windmolenpark op deze plek onaanvaardbare risico’s met zich mee brengt. Volgens Rijkswaterstaat zijn de risico’s van een windpark in de uiterwaarden te groot in verband met mogelijk hoogwater dat geen kant meer op zou kunnen als er windmolens komen te staan. Door deze beslissing weten de inwoners van Wageningen in elk geval één ding zeker: ze hoeven binnenkort niet naar de stembus, want met het windmolenpark is ook het bindend referendum dat over deze kwestie zou worden gehouden definitief van de baan.

Welke steden nemen de plek van Wageningen in?

De Provinciale Staten van Gelderland hebben inmiddels werk gemaakt van een zogenaamde ‘windvisie’, een document waar in staat beschreven waar windmolenparken zouden moeten komen. Uit dit document blijkt dat er wordt gekeken naar drie locaties in de buurt van Nijmegen, een locatie in de buurt van Harderwijk en één locatie in de buurt van Geldermalsen. Daarnaast blijken er mogelijkheden te zijn om in de buurt van Neerijnen grote turbines te plaatsen die in totaal 30 Megawatt zouden moeten kunnen opwekken.

Burgers komen met 12 locaties voor windmolens

Niet alleen de overheid is enthousiast bezig met het vinden van geschikte locaties, ook diverse burgers houden zich intensief met deze materie bezig. Dit resulteert in niet minder dan 12 burgerinitiatieven om windmolens te laten plaatsen in Gelderland. Omdat draagvlak onder de bevolking belangrijk wordt gevonden kijkt de provincie nu samen met projectontwikkelaars serieus naar deze mogelijkheden bleek uit een commissievergadering van Gedeputeerde Staten. Gelderse plaatsen waar burgerinitiatieven van de grond komen zijn onder meer Lochem, Eefde, Apeldoorn en Voorst. Uiteindelijk hakken de leden van de Provinciale Staten de knoop door over de plaatsen waar de windmolens uiteindelijk komen te staan.