Netbeheerder Stedin Klik hier voor onze Energievergelijker

Stedin is een onafhankelijke netbeheerder die de distributie van gas en elektriciteit in de provincies Utrecht en Zuid-Holland voor haar rekening neemt, evenals een paar andere kleine gedeelten van het land. Ook Weert, Amstelland en delen van Noordoost Friesland worden door dit bedrijf van energie voorzien. Stedin verzorgt de gas- en elektriciteitsafname van circa twee miljoen afnemers, zowel kleine huishoudens als industriële grootgebruikers. Stedin is een relatief nieuwe en kleine speler op de energiemarkt, met ongeveer 1050 werknemers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Rotterdam.

De strategie van Stedin

Tot en met het jaar 2020 heeft Stedin een duidelijke strategie uitgezet, waarbij de klant centraal staat. Een plan bestaande uit vijf punten zet de toekomst uiteen; klantinzicht, ketensturing, vernieuwing, efficiënte bedrijfsvoering en een vaste koers. Een van de belangrijkste ambities van Stedin is dat klanten zich ‘fan’ van het bedrijf gaan voelen. Dit wil het bedrijf niet alleen realiseren door een uitstekende service aan de klant, maar ook door mee te denken in oplossingen waar inspraak van de klant centraal staat, om zo te voorzien in een optimale klantbehoefte.

Stedin beperkt zich niet alleen tot het leveren van elektriciteit en gas, maar is ook de initiatiefnemer in enkele projecten, zoals het kleinschalige ‘Power2Gas’ project, waarbij vooruitstrevende techniek het mogelijk maakt elektriciteit om te zetten in gas. Op deze manier kan energie efficiënt opgeslagen worden, iets wat met conventionele accu’s de nodige beperkingen zou opleveren. Het project wordt inmiddels door de gehele energiebranche met grote interesse op de voet gevolgd.

Een ander speerpunt van Stedin is het duurzaam vervoer. Zich realiserend dat de markt voor onder andere elektrische auto’s aan een exponentiële groei onderhevig is, heeft Stedin in haar relatief kleine verzorgingsgebied inmiddels bijna 2000 oplaadpunten voor elektrische auto’s verwezenlijkt. Een ambitie van Stedin is om in de verzorging van dit alsmaar groeiende wagenpark te blijven voorzien, de verwachting is dat in 2020 in Nederland ongeveer 200.000 van deze auto’s rond zullen rijden.

Stedin weet zich te onderscheiden door zich niet alleen te richten op duurzame energie, maar ook op waar die energie vandaan komt. Samen met de energiebedrijven Alliander en Enexis zet Stedin zich in om energieproductie te realiseren op locatie, zoals het aanleggen van zonnepanelen op het dak van de school, in plaats van energie op afstand in te kopen. De ambitie van Stedin is om in de toekomst steeds meer van dit soort gezamenlijke initiatieven te realiseren.

Stedin wist in 2013 een nettowinst van € 260 miljoen te boeken, een stijging van ruim € 45 miljoen vergeleken met het jaar daarvoor. Het bedrijf verwacht de komende jaren een verdere stijging van de omzet door zich te concentreren op een efficiënte bedrijfsvoering en het introduceren van producten die vooruitstrevend en vernieuwend zijn.

Contact opnemen met Stedin

Klantenservice: 088 896 39 63 (bereikbaar op ma t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)
Postbus: Stedin Netbeheer BV, Postbus 49 3000 AA Rotterdam
Website: www.stedin.net