Netbeheerder Liander Goedkopere Energie? Vergelijk en Stap over

Liander is een energiebedrijf dat actief is als onafhankelijk netbeheerder. Het bedrijf is actief in zes regio’s, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Friesland, Flevoland en de regio Amsterdam. De naam Liander is afgeleid van het Franse woord ‘liaison’ dat ‘verbinding’ betekent. Liander was vroeger bekend onder de naam Continuon netbeheer. In 2008 splitste het bedrijf zich af van de Nuon-groep en ging verder onder de huidige naam. Tegenwoordig opereert het als onderdeel van netwerkbedrijf Alliander. Het hoofdkantoor van Liander bevindt zich Arnhem. Bij het bedrijf zijn bijna 7200 werknemers in dienst.

De voornaamste activiteit van Liander is het beheren van het energienetwerk. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het aanleggen van leidingen en kabels in de regio die binnen het verzorgingsgebied valt. Ook plaatst Liander sinds kort de zogenaamde ‘slimme meter’ bij klanten, in 2014 zijn er al meer dan 200.000 van deze nieuwe meters geplaatst. Ook is Leander verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gasleidingen, storingen aan deze leidingen worden steeds vaker met behulp van robots opgespoord.

De doelstellingen van Liander

Een van de belangrijkste doelstellingen van Liander is het omlaag brengen van elektrische storingen, zowel in duur als omvang. De ambitie is om de duur van stroomstoringen verder omlaag te brengen, dus nog minder dan de huidige 22 minuten.
Andere doelstelling van Liander liggen vooral op het gebied van innovatie. Steeds meer stroomafnemers leveren zelf ook stroom terug aan het netwerk, onder andere door de plaatsing van zonnepanelen. Een belangrijke taak van Leander is het om deze teruglevering te faciliteren en te registreren. De nieuwe ‘slimme meter’ is hier een goed voorbeeld van.

Op het gebied van duurzaamheid is Leander sinds enkele jaren actief, door onder andere samen te werken met het mediaconcern Sanoma, het bedrijf Milieu Centraal en het kennisplatform ‘HIER opgewekt’. Gezamenlijk met deze partners probeert Liander burgers en bedrijven bewust te maken van de mogelijkheden van groene energie en een verdere besparing op de energierekening. Deze strategie heeft de vraag naar groene energie aanzienlijk doen stijgen, ook kiezen steeds meer burgers en bedrijven ervoor om zelf energie op te wekken, veelal door het installeren van zonnepanelen.

In 2013 behaalde Liander een netto jaaromzet van € 1,7 miljard en wist het een marktaandeel van 37% te realiseren. Het bedrijf wil deze financiële slagkracht vooral inzetten ten behoeve van investeringen in het netwerk en het stimuleren van een verdere verduurzaming van de energiemarkt.

Contact opnemen met Liander

Telefoon (consumenten en MKB): 0900 263 2630
Telefoon (zakelijke grootverbruikers): 088 542 6362
Fax (zakelijke grootverbruikers): 088 542 6338
Website: www.liander.nl
Twitter: https://twitter.com/LianderNL
Facebook: https://www.facebook.com/LianderNL