Gasunie - Energieoverstapper.nl Energie Vergelijken en Overstappen? Klik Hier

Gasunie is een energiebedrijf dat de infrastructuur voor de levering van gas in Nederland en delen van Duitsland beheert. Tevens is het gasnetwerk van Gasunie internationaal gekoppeld, het in Nederland gewonnen aardgas bereikt eindverbruikers in heel Europa. Gasunie heeft bijna 1700 werknemers in dienst en is voor 100 procent in handen van de Nederlandse staat. Het bedrijf is een monopolist, in Nederland wordt het gasdistributie netwerk uitsluitend door Gasunie verzorgd. Het hoofdkantoor bevindt zich in Groningen.

Naast het aardgas dat door Gasunie getransporteerd wordt, levert het bedrijf ook zogenaamd ‘groen gas’. Dit is biogas dat is bewerkt tot een product dat uiteindelijk dezelfde eigenschappen bezit als standaard aardgas. Hoewel elk jaar steeds meer van dit groene gas wordt geproduceerd, steekt de productie schril af bij de enorme hoeveelheid aardgas die door Gasunie wordt geleverd. Aangezien er op dit moment een transitie naar duurzame energie in gang gezet is, zal aardgas als fossiele brandstof in de toekomst vervangen worden door het hernieuwbare groene gas.

Kernactiviteit van Gasunie

Het transport van gas is de voornaamste kernactiviteit van Gasunie. Het bedrijf houdt zich echter ook bezig met de langdurige opslag van gas, met als doel de wisselende vraag naar gas op te kunnen vangen. Gasunie heeft in 2013 een groot project afgerond, een gasopslag in Zuidwending, waar enorme hoeveelheden gas kunnen worden opgeslagen in zogenaamde zoutkoepels. In feite zijn dit natuurlijke opslagtanks, die groot genoeg zijn om de levering van gas in heel Nederland voor langere tijd zeker te stellen, zonder afhankelijk te zijn van geïmporteerd gas uit Europa of Rusland.

Aangezien het conventionele aardgas dat in Groningen gewonnen wordt op termijn op zal raken, heeft Gasunie als doelstelling de productie van hernieuwbaar groen gas te faciliteren en te stimuleren. Vertogas, een dochteronderneming van Gasunie, stimuleert zowel de productie als handel in groen gas. Door middel van een certificatensysteem is er een handelsplatform ontstaan dat de marktwerking rond groen gas bevordert.

De omzet van Gasunie bedroeg in 2013 ongeveer 1,5 miljard euro. Hoewel de omzet van Gasunie al jarenlang stabiel is, schommelt de nettowinst echter sterk. Verklaringen hiervoor zijn factoren waar het bedrijf zelf geen invloed op heeft, zoals bijvoorbeeld een zachte winter en opgelegde eisen van toezichthouders. Naast de transitie naar een meer duurzame vorm van energiegebruik, heeft Gasunie als missie het distributienetwerk nog efficiënter te maken en uit te breiden. Op deze manier probeert Gasunie haar leidende positie in Europa te versterken.

Contact opnemen met Gasunie

Telefoon (Algemeen): 050 521 2250
Telefoon (GTS Klantenservice): 050 521 3333
Fax (GTS Klantenservice): 050 360 3036
E-mail: customerdesk@gastransport.nl
Bezoekadres: Concourslaan 17, 9727 KC Groningen
Postadres: Postbus 181, 9700 AD Groningen
Website: www.gasunie.nl